Wojewódzki konkurs My Music – krakowska piosenka poetycka

fot. nadesłane
Zapraszamy do udziału w muzycznej przygodzie – na tropie krakowskiej piosenki poetyckiej! Mamy nadzieję, że będzie to niezwykle inspirująca lekcja poszukiwania, odkrywania i spotkania z Mistrzem – z najwybitniejszymi twórcami związanymi z Piwnicą pod Baranami, Klubem pod Jaszczurami czy ulicą Bracką, jak Grzegorz Turnau, Ewa Demarczyk czy Marek Grechuta, a także autorami tekstów piosenek, które wykonywali, jak chociażby Leśmian, Tuwim czy Lipska.
Koronawirus
małopolskie
1792
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA
Konkurs: My Music – krakowska piosenka poetycka

Zapraszamy do udziału w muzycznej przygodzie – na tropie krakowskiej piosenki poetyckiej! Mamy nadzieję, że będzie to niezwykle inspirująca lekcja poszukiwania, odkrywania i spotkania z Mistrzami – z najwybitniejszymi twórcami związanymi z Piwnicą pod Baranami, Klubem pod Jaszczurami czy ulicą Bracką, jak Grzegorz Turnau, Ewa Demarczyk czy Marek Grechuta.

To spotkanie również z autorami tekstów piosenek, jak chociażby Leśmian, Tuwim czy Lipska, które wykonywali znani artyści.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas VII-VIII, średnich i wyższych z województwa małopolskiego.

Celem Konkursu jest konfrontacja młodych twórców muzyki, popularyzacja wśród młodzieży twórczości wybranego artysty, konfrontacja młodych muzyków zainteresowanych kreatywnym i twórczym podejściem dośpiewania, wyszukiwanie młodych talentów muzycznych, aktywizowanie środowiska młodzieży w tworzeniu amatorskiego ruchu muzycznego, inspirowanie i kształtowanie postawy świadomego i twórczego uczestnictwa w dorobku rodzimej kultury.

Konkurs odbędzie się w dniach:
 • 14 maja 2020 – przesłuchania konkursowe i omówienia
 • 23 maja 2020 – koncert, wyłonienie laureatów i ogłoszenie wyników. 
Organizatorzy przewidują nagrody pieniężne i dyplomy. Dodatkowo zwycięzcy mogą liczyć na możliwość nagrania utworu w studio nagrań SCKM.
W jury zasiądą:
 • Lidia Jazgar – wokalistka, autorka tekstów i muzyki, dziennikarka Radia Kraków
 • Konrad Mastyło – muzyk, pianista związany z Piwnicą pod Baranami, pedagog SCKM i AST
 • Wojciech Leonowicz – aktor Teatru Bagatela, pedagog AST
 • Wojciech Dawid Terechowicz – śpiewak, aktor, reżyser, pedagog, trener pracy nad głosem
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 kwietnia 2020.

Szczegóły:
tel.: +48 12 430 50 90
konkurs@sckm.krakow.pl

Regulamin o raz karta zgłoszeń dostępne są na stronie Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży

Kraków jeszcze nigdy tak jak dziś
Nie miał w sobie takiej siły
– śpiewają młodzi
 1. Organizatorem konkursu jest Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży i Rada Dzielnicy I Kraków – Stare Miasto.
 2. Celem imprezy jest upowszechnianie poezji twórców związanych z Krakowem oraz polskich piosenek wśród młodzieży, a także promowanie utalentowanych wokalnie młodych artystów. Ponadto:
 • konfrontacja młodych twórców muzyki,
 • popularyzacja wśród młodzieży twórczości muzycznej,
 • inspirowanie i kształtowanie postawy świadomego i twórczego uczestnictwa w dorobku rodzimej kultury,
 • promocja kultury Krakowa.  
3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas VII-VIII, średnich i wyższych z województwa małopolskiego.
4. Warunki udziału w konkursie:


Uczestnicy konkursu przygotowują dwa utwory:
 • piosenkę skomponowaną/wykonaną przez krakowskich artystów m.in. takich jak Grzegorz Turnau, Ewa Demarczyk, Marek Grechuta, Renata Przemyk, Jan Kanty Pawluśkiewicz,
 • piosenkę krakowskich artystów do słów poetów związanych z Krakowem (tj. Ewa Lipska, Wisława Szymborska, Bronisław Maj, Andrzej Bursa, Adam Asnyk, Jerzy Harasymowicz, Jan Rostworowski, Lucjan Rydel, Leszek Aleksander Moczulski, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Anna Świrszczyńska) lub piosenkę własnej kompozycji do słów poetów związanych z Krakowem. 
5. Czas wykonania nie powinien przekraczać 10 minut.
6. W prezentacji może brać udział tylko 1 wykonawca.
7. Uczestnicy mogą wystąpić:
 • solo
 • z akompaniamentem własnej sekcji rytmicznej (maksymalnie 3-osobowej, np. piano lub gitara, bass, drums)
 • z akompaniamentem audio w formacie wave lub mp3 na płycie CD lub pendrive.
8. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie, pianino cyfrowe Roland, wzmacniacze gitarowe i basowe, zestaw perkusyjny, mikrofon, odtwarzacz CD i pomoc akustyka.
9. Zgłoszenia należy nadesłać e-mailem na adres konkurs@sckm.krakow.pl wraz z poprawnie wypełnioną kartą zgłoszenia do dnia 30 kwietnia 2020 r.
10. O zakwalifikowaniu do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci zostaną powiadomieni e-mailem, a  lista uczestników zostanie umieszczona na stronie internetowej www.sckm.krakow.pl oraz na Facebooku na profilu Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie wyłączne prawo do ustalania kolejności wykonawców w czasie prób i prezentacji konkursowych.
12. Przesłuchania trwają jeden dzień. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi podczas koncertu finałowego.


Terminarz:
 • 14 maja 2020, godz. 10.00 – przesłuchania konkursowe i omówienia,
 • 23 maja 2020, godz. 19.00 – koncert, wyłonienie laureatów i ogłoszenie wyników. 
13. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany daty i  godziny konkursu. O  ewentualnych zmianach zakwalifikowani uczestnicy zostaną powiadomieni.
14. Oceny prezentowanych utworów dokona Jury powołane przez Organizatora. Ocena Jury jest werdyktem ostatecznym i niepodważalnym. Jury szczególnie wysoko oceniać będzie własne kompozycje oraz interpretację.
15. Organizatorzy przewidują nagrody pieniężne i dyplomy. Przewiduje się przyznanie trzech nagród głównych i wyróżnień. Dodatkowo zwycięzcy mogą liczyć na możliwość nagrania utworu w studio nagrań SCKM.
16. Postanowienia końcowe: Koszty związane z prezentacją i  ubezpieczeniem na czas konkursu pokrywają uczestnicy lub  sponsorujące ich instytucje. Impreza ma charakter otwarty, każdy ma prawo uczestniczyć w  przesłuchaniach innych uczestników. Organizator nie przewiduje dodatkowych prób akustycznych dla uczestników konkursu. Laureaci mogą zostać zaproszeni przez Organizatora do udziału w  koncertach odbywających się na terenie miasta Krakowa w  ramach promocji młodych talentów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji zdjęć i materiałów filmowych oraz dźwiękowych rejestrowanych podczas przeglądu w materiałach reklamowych i  publikacjach związanych z  konkursem oraz  działalnością Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży. Nadesłanie zgłoszenia na konkurs jest równoznaczne z  akceptacją regulaminu.
 
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
małopolskie
1792
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Krakowie

kiedy
2020-09-03 20:00
miejsce
Klub Zet Pe Te, Kraków, Dolnych...
wstęp biletowany
kiedy
2020-09-04 20:00
miejsce
Teatr Barakah, Kraków, Paulińska 28
wstęp biletowany
kiedy
2020-09-07 19:00
miejsce
Kijów Centrum, Kraków, al....
wstęp biletowany
kiedy
2020-09-08 20:00
miejsce
Plac Nowy 1, Kraków, plac Nowy 1
wstęp biletowany