14 maj 2020

50 tys. cudzoziemców z ważnymi zezwoleniami na pobyt

Liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt długoterminowy wydane w województwie małopolskim przekroczyła 50 tys. osób. Ponad 55 proc. tej grupy stanowią obywatele Ukrainy. Dominują migracje czasowe związane z chęcią podjęcia pracy.
Koronawirus
małopolskie
3846
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA
Według danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców do głównych grup obcokrajowców posiadających ważne zezwolenia na pobyt zarejestrowane w województwie małopolskim należą obywatele: Ukrainy – 27,9 tys. osób, Rosji – 1,8 tys. os., Białorusi – 1,6 tys. os., Włoch – 1,5 tys. os. oraz Indii – 1,5 tys. os. Największy wzrost w ostatnich latach dotyczy obywateli Ukrainy.

Około 63 proc. cudzoziemców w województwie małopolskim posiadających zezwolenia na pobyt to osoby w przedziale wiekowym 20 – 39 lat, a prawie 21 proc. w przedziale 40 - 59 lat. Nieznacznie przeważają mężczyźni – 29,8 tys. osób (59 proc.), w porównaniu do 20,6 tys. kobiet. Wśród najpopularniejszych typów dokumentów posiadanych przez obcokrajowców dominują zezwolenia na pobyt czasowy (maksymalnie do 3 lat) – 65 proc., zarejestrowany pobyt obywatela UE - 19 proc. oraz zezwolenia na pobyt stały – 13 proc.

Cudzoziemcy chcący osiedlić się i zalegalizować swój pobyt w Polsce składają w urzędach wojewódzkich wnioski o zezwolenia na pobyt. Osoby spełniające warunki wydania zezwolenia otrzymują dokumenty potwierdzające ich prawo pobytu w kraju. Najczęściej jest to karta pobytu lub dokumenty wydawane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej.

W całej Polsce ważne zezwolenia na pobyt posiada obecnie prawie 445 tys. cudzoziemców. Najwięcej z nich przebywa w województwie mazowieckim, gdzie swój pobyt zarejestrowało 120 tys. osób. Kolejnymi najpopularniejszymi regionami wśród obcokrajowców są województwa: małopolskie (50 tys. osób), wielkopolskie (37 tys.) oraz dolnośląskie (36 tys.).

Powyższe dane nie uwzględniają osób przebywających w Polsce tymczasowo w ramach ruchu bezwizowego lub na podstawie wiz. Nie obejmują również zezwoleń na pobyt czasowy, których okres ważności został tymczasowo wydłużony ze względu na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.

Więcej aktualnych informacji na temat trendów migracyjnych i pracy urzędu można znaleźć na stronie udsc.gov.pl oraz kanałach w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter).
 
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
małopolskie
3846
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Krakowie

kiedy
2020-10-03 17:00
miejsce
Kijów Centrum, Kraków, al....
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-03 17:00
miejsce
Klub Kabaret, Kraków, Ul. Krakowska 5
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-04 19:00
miejsce
Nowohuckie Centrum Kultury,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-05 17:00
miejsce
Piwnica pod Baranami, Kraków,...
wstęp biletowany