10 maj 2021

Zbierać nakrętki w szlachetnym celu

fot.ZZM
Interpelacje do Prezydenta Miasta Krakowa złożyli radni: Bogumiła Drabik, Michał Starobrat, Edward Porębski oraz Łukasz Wantuch. Poruszają w nich sprawy związane między innymi z: pomocą dla stowarzyszenia, renowacją przydrożnych kapliczek, czy naprawą latarni ulicznych.
REKLAMA
Radny Michał Starobrat interpeluje w sprawie naprawy latarni ulicznych wzdłuż ulicy Wyżynnej.  Chodzi o źródła światła na odcinku od ulicy Podgórki w kierunku szkółki drzew.

Radna Bogumiła Drabik interpeluje w sprawie pomocy dla Duszpasterskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym z siedzibą na os. Centrum C7. Stowarzyszenie znalazło się w krytycznej sytuacji ze względu na epidemię koronawirusa – ma problemy z pozyskiwaniem środków na działalność i opłaceniem czynszu. Radna w imieniu Stowarzyszenia prosi Prezydenta o rozważenie możliwości: zwrotu kaucji, zmiany umowy na umowę użyczenia, anulowanie opłat za czynsz w czasie epidemii.

Radny Edward Porębski na prośbę mieszkańców prosi o renowację kapliczek i krzyży przydrożnych w następujących lokalizacjach: ul. Bodzowska, Kostrze, u zbiegu ulic Wzgórze i Tynieckiej oraz pozostałe jeszcze niewyremontowane kapliczki na terenie parafii w Pychowicach. Radny prosi też o ustawienie pojemnika na plastikowe zakrętki przy siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Rzepakowej. – Strażacy oraz dzieci i młodzież są zainteresowani zbiórką w szlachetnym celu – pisze radny Porębski w interpelacji.

Zwrócił się do mnie mieszkaniec bloku na os. Oświecenia 26. Zaproponował stworzenie ruchu jednokierunkowego od ulicy Franciszka Kniaźnina do tego bloku. Możliwe są dwa rozwiązania oznaczone na załączonej do interpelacji mapce kolorem czerwonym lub niebieskim. Powodem są trudności w mijaniu się samochodów w sytuacji, jeżeli jest dużo zaparkowanych samochodów. Proszę o zwrócenie się z prośbą o opinię do Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice i jeżeli będzie pozytywna, wprowadzenie proponowanej zmiany – pisze w interpelacji radny Łukasz Wantuch.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
małopolskie
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Krakowie

kiedy
2021-08-22 20:00
miejsce
Letnia Scena TAURON Arena, Kraków,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-08-26 20:00
miejsce
Kościół Franciszkanów św....
wstęp biletowany
kiedy
2021-09-04 21:00
miejsce
Klub Strefa, Kraków, św. Tomasza 31
wstęp biletowany
kiedy
2021-09-18 17:00
miejsce
Klub STUDIO, Kraków, Witolda...
wstęp biletowany