Kraków - informacje


779.966
mieszkańców Krakowa
363.771
mężczyzn
416.195
kobiet

118.668
w wieku przedprodukcyjnym

475.405
w wieku produkcyjnym

185.893
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

4.021
zawarto małżeństw

9.054
urodzeń

9.119
zgonów

-65
przyrost naturalny
miasto Kraków
dochody

6.198.932.480
wydatki

6.667.804.160
struktura wydatków Krakowa

2.845.341
0,043%
Leśnictwo

251.300
0,004%
Rolnictwo i łowiectwo

1.063.944.064
15,956%
Transport i łączność

403.380.480
6,050%
Administracja publiczna

221.646.944
3,324%
Gospodarka mieszkaniowa

34.700.216
0,520%
Działalność usługowa

4.177.263
0,063%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

428.290
0,006%
Obrona narodowa

143.001.120
2,145%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.961.633
0,029%
Wymiar sprawiedliwości

68.232.824
1,023%
Obsługa długu publicznego

122.292.152
1,834%
Różne rozliczenia

1.692.171.776
25,378%
Oświata i wychowanie

92.785.200
1,392%
Ochrona zdrowia

371.936.672
5,578%
Pomoc społeczna

58.169.944
0,872%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

193.828.096
2,907%
Edukacyjna opieka wychowawcza

655.951.168
9,838%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

306.397.056
4,595%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

142.188.832
2,132%
Kultura fizyczna i sport

1.074.856.576
16,120%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-02-05 23:26
REKLAMA
pogoda Kraków
-8.5°C
wschód słońca: 07:04
zachód słońca: 16:43
Koronawirus
małopolskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Krakowie

kiedy
2023-02-08 19:00
miejsce
Klub Pod Jaszczurami, Kraków, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2023-02-08 19:00
miejsce
Filharmonia Krakowska im. Karola...
wstęp biletowany
kiedy
2023-02-08 19:00
miejsce
Teatr Cabaret, Kraków, Krakowska 5
wstęp biletowany
kiedy
2023-02-08 19:00
miejsce
Single Scena, Kraków, Świętego...
wstęp biletowany