11 maj 2021

Epidemia dotknęła przedsiębiorców

Fot. RMK
Podczas posiedzenia Komisji Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych radni dyskutowali o realizacji Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego w roku 2020.
REKLAMA
Pandemia koronawirusa miała duży wpływ na życie społeczno-gospodarcze, również na ten Program. Znacznie ograniczone zostały wydatki na program związane z wydarzeniami realizowanymi w Krakowie, które ze względu na epidemię zostały odwołane. Całkowity koszt realizacji programu w 2020 r. to 10 mln 700 tys. zł, jest to zmniejszenie w porównaniu do roku poprzedniego o 46 proc. - mówiła podczas posiedzenia Komisji Katarzyna Wysocka, dyrektor Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji.

Podobnie jak w poprzednich latach program był realizowany przez 15 wydziałów i dwie miejskiej jednostki organizacyjne, realizowanych było 41 zadań.

W 2020 r. nastąpił wzrost o 923 proc. związany z przyznaniem pomocy de minimis, to nie są duże kwoty, bo  468 tys. zł, ale na ich przykładzie dobrze widać, że pandemia dotknęła przedsiębiorców. Jeśli chodzi o wydarzenia związane z branżą turystyczną odnotowany został spadek o 300 tys. zł. Największy spadek dotyczy wydarzeń dotyczących promocji gospodarczej i inwestycyjnej miasta, nie odbyły się m.in. targi ExpoReal. Odbyły się natomiast inne wydarzenia, oczywiście w formule online, np. związane z sektorem nowoczesnych usług. Braliśmy udział w wydarzeniu organizowanym przez Izbę Przemysłowo-Handlową w sprawie problemów, z którymi mierzą się obecnie samorządy gospodarcze i terytorialne – mówiła dyrektor Wysocka.

Przewodniczący Komisji Łukasz Sęk pytał, jak zeszłoroczna realizacja Programu ma się do planów na rok bieżący, czy zmieniła się struktura wydatków.

Jesteśmy w fazie końcowej przygotowania nowego Programu Wspierania Biznesu i Innowacji. Chcemy go oprzeć na jak najbardziej aktualnych danych gospodarczych. Mam nadzieję, że wszystkie elementy związane ze wsparciem w związku z koronawirusem będą mogły być powoli wygaszane, ale chcielibyśmy też do nich nawiązać w nowym programie, przez pryzmat wsparcia przedsiębiorców przez miasto. Ciężko stwierdzić, które elementy z tych zaplanowanych na 2021 r. zostaną  odwołane, jesteśmy uzależnieni od decyzji organizatorów. Obserwujemy sytuację i na bieżąco reagujemy – odpowiadała dyrektor Katarzyna Wysocka.

Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta przyjęty został na mocy uchwały Rady Miasta Krakowa z 11 stycznia 2017 r.  Program ma na celu tworzenie ogólnych warunków sprzyjających rozwojowi sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Zakłada do realizacji 45 zadań, w ramach pięciu priorytetów: promocji działań związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości, wspieraniu młodych przedsiębiorców, informacji i doradztwa, współpracy ze szkolnictwem - promocja postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży i społeczności akademickiej oraz wsparcia dla istniejących przedsiębiorstw. Program jest dokumentem, wypracowanym wspólnie przez przedstawicieli: Rady Miasta Krakowa, pracowników Urzędu Miasta Krakowa, przedstawicieli krakowskich startupów oraz krakowskich przedsiębiorców. Dokument wpisuje się w zapisy ujęte w projekcie Strategii Rozwoju Krakowa 2030 r. oraz Strategię Rozwoju Turystyki Krakowa na lata 2014 – 2020.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
małopolskie
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Krakowie

kiedy
2021-08-22 20:00
miejsce
Letnia Scena TAURON Arena, Kraków,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-08-26 20:00
miejsce
Kościół Franciszkanów św....
wstęp biletowany
kiedy
2021-09-04 21:00
miejsce
Klub Strefa, Kraków, św. Tomasza 31
wstęp biletowany
kiedy
2021-09-18 17:00
miejsce
Klub STUDIO, Kraków, Witolda...
wstęp biletowany