11 maj 2021

Ogródki gastronomiczne, monitoring i SPP

fot.Bogusław Świerzowski / krakow.pl
Radni: Rafał Komarewicz, Łukasz Gibała i Łukasz Wantuch złożyli interpelacje do Prezydenta Miasta Krakowa. Interweniują w sprawie: zawieszenia programu pilotażowego w sprawie ograniczania pracy ogródków gastronomicznych, monitoringu w przedszkolu oraz niekonstytucyjności zasad przyznawania abonamentów w strefie płatnego parkowania.
REKLAMA
Radny Rafał Komarewicz interpeluje w sprawie zawieszenia funkcjonowania programu pilotożowego związanego z ograniczeniem czasu pracy ogródków gastronomicznych w tygodniu i w weekendy.  – Fatalna sytuacja finansowa firm gastronomicznych i związanych z turystyką nie pozwala na dalsze pilotaże czy eksperymenty w tej materii. Jako miasto powinniśmy maksymalnie wesprzeć lokalny biznes, by zaczął odradzać się po pandemii. […] Zwłaszcza w sytuacji, gdy te ograniczenia w godzinach funkcjonowania ogródków mogłyby dotyczyć wyłącznie części firm – tych, które umowy podpisują z Wydziałem Spraw Administracyjnych. Pragnę bowiem przypomnieć, że ustalenia te nie obowiązywały przy umowach realizowanych przez ZDMK, co rodziło ogromne poczucie niesprawiedliwość wśród firm z tej samej branży oraz nie rozwiązuje hałasu w mieście, który był przyczyną pilotażu – wyjaśnia wiceprzewodniczący RMK Rafał Komarewicz.

W sprawie niekonstytucyjności zasad przyznawania abonamentów w strefie płatnego parkowania interpeluje radny Łukasz Gibała. Zwraca on uwagę, że Wojewódzki Sąd Administracyjny unieważnił w części Uchwałę Rady Miasta Karkowa w sprawie strefy płatnego parkowania, wyrok został podtrzymany przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Chodzi o nieważność zapisów załącznika nr. 2 do uchwały RMK nr LXXXIX/2177/17 z 22 listopada 2017 r, ograniczających uprawnienia do zakupu abonamentu mieszkańca oraz mikroprzedsiębiorcy przez osoby korzystające z samochodów na podstawie zamkniętego katalogu tytułów, tj. własności, współwłasności, umowy leasingu oraz umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, w przypadku umowy kredytu na zakup samochodu. – W uzasadnieniu do wyroku WSA argumentował m.in., że zapisy te są niekonstytucyjne, a w szczególności naruszają konstytucyjną zasadę równości wobec prawa – pisze radny w interpelacji. Zwraca również uwagę, że między ogłoszeniem wyroków WSA i NSA uchwała była nowelizowana z inicjatywy Prezydenta przez Radę Miasta Krakowa, jednak jak pisze dalej radny Gibała w interpelacji „sama treść unieważnianych zapisów została zmieniona w sposób nieznaczny, a przede wszystkim pozostawiono sporny i uznany z niekonstytucyjny katalog tytułów do korzystania z samochodu, warunkujących uzyskanie abonamentu mieszkańca i mikroprzedsiębiorcy”. – Warto również zwrócić uwagę na fakt, że wspomniany wyrok może być podstawą do dochodzenia zwrotu kosztów abonamentu, poniesionych przez osoby, które – w przypadku braku w uchwale zakwestionowanego kryterium – miałyby prawo do skorzystania z preferencyjnych warunków zakupu. Ten sam problem roszczeń dotyczyć może obowiązującej obecnie uchwały – zwraca uwagę radny Gibała i pyta Prezydenta, czy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynęły skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa XXII/456/19 z 19 lipca 2019 r., a jeśli tak, czego dokładnie dotyczą, czy wpłynęły jakiekolwiek roszczenia ze strony mieszkańców SPP lub mikroprzedsiębiorców, prowadzących na jej obszarze działalność i jaka jest skala roszczeń. Radny chciałby także wiedzieć, czy Prezydent liczy się z koniecznością zwrotu nienależnie pobranych kwot za abonament parkingowy oraz czy zamierza podjąć działania w celu zmiany zasad przyznawania abonamentu mieszkańca i mikroprzedsiębiorcy, by usunąć wadę prawną, wskazaną  w wyroku WSA.

Radny Łukasz Wantuch dopytuje na jakim etapie procedowania jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rogatka Warszawska”. – Kiedy ten plan trafi pod obrady RMK – pyta radny. Kolejna interpelacja radnego Wantucha dotyczy montażu monitoringu przez przedszkole. - Zwróciła się do mnie placówka edukacyjna (przedszkole samorządowe), która chce zamontować monitoring ze względu na bezpieczeństwo dzieci - kamery wewnętrzne i zewnętrzne.  Proszę o podanie, czy musi to zgłaszać do UMK? Jakie wnioski, formularze i inne kroki musi podjąć? Kamery sfinansowane będą z jej budżetu. Czy taka sama procedura obowiązuje w przypadku placówek nie samorządowych – pyta w interpelacji radny.

Radny Wantuch chciałby także wiedzieć, czy urząd miasta dysponuje listą Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie gminy wraz z danymi kontaktowymi, w szczególności adresami email?
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
małopolskie
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Krakowie

kiedy
2021-08-22 20:00
miejsce
Letnia Scena TAURON Arena, Kraków,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-08-26 20:00
miejsce
Kościół Franciszkanów św....
wstęp biletowany
kiedy
2021-09-04 21:00
miejsce
Klub Strefa, Kraków, św. Tomasza 31
wstęp biletowany
kiedy
2021-09-18 17:00
miejsce
Klub STUDIO, Kraków, Witolda...
wstęp biletowany